Što je važno?

Koje su teme osobito važne za naše dionike i osiguravanje našeg kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog poslovnog uspjeha? Polazeći od ovog pitanja – i na temelju šest glavnih vrsta kapitala prema IIRC-u – definirali smo bitne teme, prikazane u ovoj matrici:

The matrix serves as a basis for the strategic orientation and structuring of our reporting.

Doprinos ciljevima održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih naroda

Koristimo 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN) kao referentni sustav za uključivanje utjecaja vlastitog poslovanja na okoliš i društvo u kontekst globalnog održivog razvoja. Četiri su nam cilja posebno važna i u njima vidimo najveće mogućnosti za značajan doprinos.

Naš doprinos industriji, inovacijama i infrastrukturi (cilj održivog razvoja br. 9)

Naše strateško usmjerenje temelji se na osnovnim ciljevima stvaranja otporne infrastrukture i izgradnje održive industrijalizacije u najslabije razvijenijim zemljama Europe. Naš investicijski program omogućit će podizanje procesa, opreme i tehnologije na najsuvremeniju razinu kako bi podržale održivu industrijalizaciju. Regionalnim investicijskim projektima promičemo mrežu malih poduzeća oko tvornica. Inovacije i ulaganja Grupe u različitim područjima stvaraju benefite za sve tvornice Vetropack grupe te njezine partnere duž vrijednosnog lanca i u njegovom okruženju.

Aspekt na koji imamo poseban utjecaj:
9.2: "Promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i znatno povećati udio industrijske grane u zaposlenosti i bruto domaćem proizvodu do 2030. godine u skladu s okolnostima u pojedinoj zemlji te udvostručiti taj udio u najslabije razvijenim zemljama."

Bitne teme:

 • Inovacijska strategija i portfelj
 • Organizacija koja uči

Područja djelovanja i ciljevi:

 • Ulaganja u slabije razvijene zemlje u Europi (npr. Republiku Moldovu)
 • Uključivanje lokalnih dobavljača u opskrbni lanac, posebno u slabije razvijenim zemljama
 • Osnivanje inovacijskog centra kao središta za inovacije i istraživanje
 • Suradnja s istraživačkim centrima i sudionicima iz industrijske grane na zajedničkom poticanju inovacija
 • Uspostavljanje tehničke korporativne organizacije koja odgovara strateškom usmjerenju Grupe s ciljem osiguravanja optimalne učinkovitosti proizvodnje i kvalitete proizvoda u skladu s unaprijed definiranim standardima

Naše mjere za zaštitu klime (cilj održivog razvoja br. 13)

Kao globalna industrijska tvrtka sa značajnom potrebom za energijom i resursima, Vetropack je svjestan svog ekološkog otiska. Težište naše predanosti zaštiti okoliša stavljamo na ublažavanje klimatskih promjena.

 

Aspekt na koji imamo poseban utjecaj:

 • 13.3: "Unaprijediti obrazovanje, podizanje svijesti i ljudske i institucionalne kapacitete u području ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama, smanjenja njihova utjecaja i ranog upozoravanja."

Bitne teme:

 • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
 • Smanjenje emisija CO2, otpada i potrošnje vode na najmanju moguću mjeru

Područja djelovanja i ciljevi:

 • Smanjenje emisija CO2 za 30 posto do 2030. u odnosu na 2019. godinu
 • Prelazak na "zelenu električnu energiju" do 2025. godine
 • Srednjoročno znatna ulaganja koja pridonose smanjenju CO2
 • Pojačan prijelaz eksternog prijevoza s cestovnog na željeznički
 • Ugljično neutralan unutarnji prijevoz
 • Smanjenje vodenog otiska
 • Smanjenje otpada

Naš doprinos odgovornoj potrošnji i proizvodnji (cilj održivog razvoja br. 12)

Svjetsko stanovništvo trenutno troši više resursa nego što ga ekosustavi mogu dati. Osim potrošnje resursa, važan globalni problem je i otpad koji nastaje iz potrošnje. Staklo ima mnoga svojstva koja mogu pridonijeti održivijoj potrošnji: manja potrošnja resursa, manje rasipanja hrane i manje otpada.

 

Aspekti na koje imamo poseban utjecaj:

 • 12.2: "Do 2030. godine postići održivo upravljanje i učinkovito korištenje prirodnih resursa"
 • 12.5: "Do 2030. godine znatno smanjiti otpad sprečavanjem, smanjenjem, recikliranjem i ponovnom uporabom otpada"

Bitne teme

 • Održivi proizvodi
 • Recikliranje rabljenog stakla

Područja djelovanja i ciljevi

 • Poboljšanje recikliranja u vrijednosnom lancu
 • Povećanje udjela krša s 53 posto na 70 posto

Naš doprinos ravnopravnosti spolova (5. cilj održivog razvoja)

Budući da je naša tvrtka predana sveobuhvatnoj održivoj poslovnoj politici, obvezala se i na postizanje ravnopravnosti među spolovima. Ravnopravnost među spolovima ima pozitivne učinke na gospodarski uspjeh, produktivnost, konkurentnost i intenzitet inovacija. U industriji stakla, žene su tradicionalno u manjini na svim hijerarhijskim razinama i u poslovima svih profila, stoga tu vidimo velik potencijal za napredak.

 

Aspekt na koji imamo poseban utjecaj:

 • 5.5: "Osigurati potpuno i učinkovito sudjelovanje žena i njihove jednake mogućnosti u preuzimanju vodećih uloga na svim razinama donošenja odluka u političkom, gospodarskom i javnom životu."

Bitne teme:

 • Atraktivan poslodavac

Područja djelovanja i ciljevi:

 • Utvrđivanje i uklanjanje razlika u plaćama između spolova
 • Promicanje ravnoteže spolova u procesima donošenja odluka
 • Do 2030. godine najmanje 20 posto više žena na položajima na kojima se donose odluke
 • Povećanje udjela žena među našim zaposlenicima za 40 posto do 2030. godine
 • Stvaranje radnog okruženja koje promiče kulturu raznolikosti na svim razinama.