Що важливо?

Які питання є особливо актуальними для наших стейкхолдерів та для забезпечення нашого коротко-, середньо- та довгострокового успіху в бізнесі? Виходячи з цього питання й беручи до уваги перелік шести видів капіталу від Міжнародного комітету з інтегрованої звітності (IIRC), ми визначили головні теми, які представлені в цій матриці:

Матриця слугує основою для стратегічного курсу та структурування звітності. 

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку (SDG) Організації Об’єднаних Націй

Ми використовуємо17 Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН) як систему орієнтирів для інтеграції впливу нашої бізнес-діяльності на довкілля та суспільство в контексті глобального сталого розвитку. Чотири з них для нас особливо актуальні. Саме тут ми вбачаємо найбільші можливості для значного внеску:

Наш внесок у промисловість, інновації та інфраструктуру (SDG 9)

Наш стратегічний курс базується на ключових цілях створення стійкої інфраструктури та розбудови сталого розвитку індустріалізації в найменш розвинених країнах Європи. Наша інвестиційна програма запровадить найсучасніші процеси, обладнання й технології для підтримки сталого розвитку індустріалізації. Інвестиційні проєкти в регіонах сприятимуть розвитку мережі малих підприємств навколо заводу. Всі заводи Групи Ветропак, їхні партнери в ланцюжку створення продукції, а також навколишні території отримають вигоду від інновацій та інвестицій Групи в різних сферах.

 

Аспект, на який ми маємо вплив:
9.2: «Сприяти широкій і стійкій індустріалізації та до 2030 року суттєво збільшити показник зайнятості та валовий внутрішній продукт відповідно до національних реалій, а також подвоїти цей показник у найменш розвинених країнах».

Основні теми:

 • інноваційна стратегія та портфоліо;
 • організація навчання.

Сфери діяльності та цілі:

 • інвестиції в менш розвинені країни Європи (наприклад, Республіку Молдова);
 • залучення місцевих постачальників до ланцюга постачання, особливо в менш розвинених країнах;
 • залучення місцевих постачальників до ланцюга постачання, особливо в менш розвинених країнах;
 • залучення місцевих постачальників до ланцюга постачання, особливо в менш розвинених країнах;
 • формування технічної організації Групи відповідно до стратегічного курсу діяльності Групи для забезпечення оптимальної продуктивності виробництва та якості продукції відповідно до встановлених стандартів.

Наші заходи із захисту клімату (SDG 13)

Як міжнародна промислова компанія зі значними потребами в енергії та ресурсах, Vetropack впливає на навколишнє середовище. У фокусі наших екологічних зобов’язань — захист клімату.

 

Аспект, на який ми маємо вплив:

 • 13.3: «Підвищення освіти та обізнаності, а також покращення особистого та інституційного потенціалу у сфері щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптації до клімату, зменшення впливу на клімат і раннього попередження змін клімату».

Основні теми:

 • Енергоефективність та відновлювані джерела енергії.
 • Мінімізація викидів CO2, відходів та споживання води.

Сфери діяльності та цілі

 • Скорочення викидів СО2 на 30 %  до 2030 року порівняно з 2019 роком.
 • Перехід на «Зелену електроенергію» до 2025 року.
 • У середньостроковій перспективі значні інвестиції, що сприяють скороченню викидів CO2.
 • Збільшення обсягів зовнішніх перевезень залізничним транспортом замість автомобільного.
 • CO2-нейтральний внутрішній транспорт.
 • Зменшення впливу на водний простір.
 • Скорочення кількості відходів.

Наш внесок у відповідальне споживання та виробництво (SDG 12)

Наразі населення світу споживає більше ресурсів, ніж можуть забезпечити екосистеми. Окрім споживання ресурсів, ще однією вагомою глобальною проблемою стали відходи в результаті споживання. Скло має багато властивостей, які сприяють більш екологічному споживанню: менше витрачених ресурсів, менше харчових відходів та менше сміття.

 

Аспекти, на які ми маємо вплив:

 • 12.2: «Досягнення сталого управління й ефективного використання природних ресурсів до 2030 року».
 • 12.5: «До 2030 року значно скоротити утворення відходів шляхом запобігання, скорочення, переробки та повторного використання».

Основні теми:

 • Екологічно безпечні продукти.
 • Переробка склобою.

Сфери діяльності та цілі:

 • Покращення переробки відходів у виробничому ланцюжку.
 • Збільшення частки склобою з 53 % до 70 %.

Наш внесок у забезпечення гендерної рівності (SDG 5)

Для компанія, що дотримується всебічно сталої бізнес-політики, питання усунення гендерної нерівності є обов’язковим. Окрім того, доведено, що гендерна рівність позитивно впливає на економічний успіх, продуктивність, конкурентоспроможність та інтенсивність інновацій. Традиційно жінки складають меншість у скляній промисловості на всіх ієрархічних рівнях і у всіх професіях галузі. За нашими оцінками, потенціал дійсно великий.

 

Аспект, на який ми маємо вплив:

 • 5.5: «Забезпечити повну та ефективну участь жінок та їх рівні можливості посідати керівні посади на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, економічному та громадському житті».

Основні теми:

 • Привабливий роботодавець.

Сфери діяльності та цілі:

 • Виявлення та усунення гендерних нерівностей в оплаті праці.
 • Сприяння гендерному балансу в процесах прийняття рішень.
 • Щонайменше на 20 відсотків більше жінок на керівних посадах до 2030 року.
 • Збільшення частки жінок у нашому кадровому резерві на 40 відсотків до 2030 року.
 • Створити робоче середовище, яке сприяє культурі різноманітності на всіх рівнях.