Що важливо?

Які питання є особливо актуальними для наших стейкхолдерів та для забезпечення нашого коротко-, середньо- та довгострокового успіху в бізнесі? Виходячи з цього питання й беручи до уваги перелік шести видів капіталу від Міжнародного комітету з інтегрованої звітності (IIRC), ми визначили головні теми, які представлені в цій матриці:

Матриця слугує основою для стратегічного курсу та структурування звітності. 

 

Внесок у досягнення Цілей сталого розвитку (SDG) Організації Об’єднаних Націй

Ми використовуємо17 Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй (ООН) як систему орієнтирів для інтеграції впливу нашої бізнес-діяльності на довкілля та суспільство в контексті глобального сталого розвитку. Чотири з них для нас особливо актуальні. Саме тут ми вбачаємо найбільші можливості для значного внеску:

Наш стратегічний курс базується на ключових цілях створення стійкої інфраструктури та розбудови сталого розвитку індустріалізації в найменш розвинених країнах Європи. Наша інвестиційна програма запровадить найсучасніші процеси, обладнання й технології для підтримки сталого розвитку індустріалізації. Інвестиційні проєкти в регіонах сприятимуть розвитку мережі малих підприємств навколо заводу. Всі заводи Групи Ветропак, їхні партнери в ланцюжку створення продукції, а також навколишні території отримають вигоду від інновацій та інвестицій Групи в різних сферах.

 

Аспект, на який ми маємо вплив:
9.2: «Сприяти широкій і стійкій індустріалізації та до 2030 року суттєво збільшити показник зайнятості та валовий внутрішній продукт відповідно до національних реалій, а також подвоїти цей показник у найменш розвинених країнах».

Основні теми:

 • інноваційна стратегія та портфоліо;
 • організація навчання.

Сфери діяльності та цілі:

 • інвестиції в менш розвинені країни Європи (наприклад, Республіку Молдова);
 • залучення місцевих постачальників до ланцюга постачання, особливо в менш розвинених країнах;
 • залучення місцевих постачальників до ланцюга постачання, особливо в менш розвинених країнах;
 • залучення місцевих постачальників до ланцюга постачання, особливо в менш розвинених країнах;
 • формування технічної організації Групи відповідно до стратегічного курсу діяльності Групи для забезпечення оптимальної продуктивності виробництва та якості продукції відповідно до встановлених стандартів.

Як міжнародна промислова компанія зі значними потребами в енергії та ресурсах, Vetropack впливає на навколишнє середовище. У фокусі наших екологічних зобов’язань — захист клімату.

 

Аспект, на який ми маємо вплив:

 • 13.3: «Підвищення освіти та обізнаності, а також покращення особистого та інституційного потенціалу у сфері щодо пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптації до клімату, зменшення впливу на клімат і раннього попередження змін клімату».

Основні теми:

 • Енергоефективність та відновлювані джерела енергії.
 • Мінімізація викидів CO2, відходів та споживання води.

Сфери діяльності та цілі

 • Скорочення викидів СО2 на 30 %  до 2030 року порівняно з 2019 роком.
 • Перехід на «Зелену електроенергію» до 2025 року.
 • У середньостроковій перспективі значні інвестиції, що сприяють скороченню викидів CO2.
 • Збільшення обсягів зовнішніх перевезень залізничним транспортом замість автомобільного.
 • CO2-нейтральний внутрішній транспорт.
 • Зменшення впливу на водний простір.
 • Скорочення кількості відходів.

Наразі населення світу споживає більше ресурсів, ніж можуть забезпечити екосистеми. Окрім споживання ресурсів, ще однією вагомою глобальною проблемою стали відходи в результаті споживання. Скло має багато властивостей, які сприяють більш екологічному споживанню: менше витрачених ресурсів, менше харчових відходів та менше сміття.

 

Аспекти, на які ми маємо вплив:

 • 12.2: «Досягнення сталого управління й ефективного використання природних ресурсів до 2030 року».
 • 12.5: «До 2030 року значно скоротити утворення відходів шляхом запобігання, скорочення, переробки та повторного використання».

Основні теми:

 • Екологічно безпечні продукти.
 • Переробка склобою.

Сфери діяльності та цілі:

 • Покращення переробки відходів у виробничому ланцюжку.
 • Збільшення частки склобою з 53 % до 70 %.

Для компанія, що дотримується всебічно сталої бізнес-політики, питання усунення гендерної нерівності є обов’язковим. Окрім того, доведено, що гендерна рівність позитивно впливає на економічний успіх, продуктивність, конкурентоспроможність та інтенсивність інновацій. Традиційно жінки складають меншість у скляній промисловості на всіх ієрархічних рівнях і у всіх професіях галузі. За нашими оцінками, потенціал дійсно великий.

 

Аспект, на який ми маємо вплив:

 • 5.5: «Забезпечити повну та ефективну участь жінок та їх рівні можливості посідати керівні посади на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, економічному та громадському житті».

Основні теми:

 • Привабливий роботодавець.

Сфери діяльності та цілі:

 • Виявлення та усунення гендерних нерівностей в оплаті праці.
 • Сприяння гендерному балансу в процесах прийняття рішень.
 • Щонайменше на 20 відсотків більше жінок на керівних посадах до 2030 року.
 • Збільшення частки жінок у нашому кадровому резерві на 40 відсотків до 2030 року.
 • Створити робоче середовище, яке сприяє культурі різноманітності на всіх рівнях.