Upravljanje

Transparentni procesi i zakonski usklađena poslovna praksa među našim su temeljnim načelima. Etičko djelovanje ključno je za povjerenje naših dionika, a time i osnova za naš dugoročni uspjeh. Očekujemo visoke standarde duž čitavog lanca vrijednosti i sustavno provjeravamo dobavljače.

Kako bismo u korporativnoj kulturi učvrstili svijest o etičkom i zakonski usklađenom poslovanju, postavljamo obvezujuće smjernice i dajemo upute za postupanje. Središnje smjernice su Kodeks etičkog poslovanja Vetropack grupe i Politika etičkog poslovanja. Oslanjamo se na redovitu obuku primjerenu razini i temi te mjere podizanja svijesti.

Naša najvažnija načela su integritet, pouzdanost i transparentnost. To uključuje, između ostalog, zaštitu ljudskih prava, osiguranje poštenoga tržišnog natjecanja i borbu protiv korupcije i mita. S našim kodeksom ponašanja za dobavljače i sustavnim analizama rizika, osiguravamo da su naši zahtjevi ispunjeni i poštovani i u opskrbnom lancu.

«Djelujemo u različitim pravnim područjima. Jasan, nedvosmislen stav o našem razumijevanju ispravnog poslovanja stoga je još važniji.»
Susanne Trier, Group Director Legal & Compliance

Napredak i događanja o ključnim temama bit će prikazani u Integriranom godišnjem izvješću za 2023. Ovo su teme koje spadaju u područje upravljanja: 

  • usklađenost
  • upravljanje lancem opskrbe