Управління

Один із наших основних принципів – прозорі процеси та практики ведення бізнесу згідно з чинним законодавством. Успіх Vetropack ґрунтується на довірі усіх зацікавлених сторін. Ми вимагаємо дотримання високих етичних стандартів на всіх ланках ланцюжка створення вартості, тож проводимо систематичні перевірки наших постачальників.

З метою закріпити в нашій корпоративній культурі методи ведення бізнесу згідно з етичними нормами і законодавством, ми визначаємо обов’язкові вимоги та видаємо інструкції. Наші Груповий Кодекс поведінки та Політика ділової етики (BEP) містять основні вказівки щодо цих аспектів. Ми проводимо регулярні освітні заходи для підвищення обізнаності з дотичної тематики.

Наші найважливіші принципи – чесність, надійність і прозорість. Серед аспектів, що висвітлюються – захист прав людини, забезпечення чесної конкуренції, боротьба з корупцією та хабарництвом. Завдяки дотриманню Кодексу поведінки для постачальників і систематичному аналізуванню ризиків наші вимоги також виконуються і в ланцюжку постачання.

«Через роботу з партнерами різних юрисдикцій важливо мати чітку та безпомилкову позицію щодо спільного розуміння правильної ділової практики»
Сюзанна Трієр, директорка Групи з правових питань і дотримання нормативних вимог

Прогрес і події, пов’язані з ключовими темами, будуть представлені в інтегрованому річному звіті за 2023 рік. Розділ Вплив на управління складається з тем:

  • Відповідність законодавству і нормам
  • Управління ланцюгом постачання