Všechny hodnoty v zelených číslech

S opětovným využitím použitého skla jsme začali ve Švýcarsku již v 70. letech 20. století. Uvědomělé zacházení se surovinami je důležitým základem ekologické udržitelnosti.

Sklo je přírodní materiál, který je stoprocentně recyklovatelný bez jakékoli újmy na kvalitě. Sklo představuje vizi udržitelného obalu – je to vždy první volba pro spotřebitele, kteří kladou důraz na ekologii.

Recyklace zlepšuje ekologickou bilanci

Recyklace je správným rozhodnutím po ekologické i ekonomické stránce. Opakované používání použitého skla zásadně vylepšilo ekologickou bilanci výroby skla během několika málo desetiletí: v posledních 25 letech snížil evropský průmysl obalového skla díky recyklaci a technologickým inovacím emise CO2 a zatížení odpady o 74%. Pro výrobu čirého a hnědého skla můžeme použít až 60% použitého skla a u výroby nového zeleného skla je to dokonce až 100%. Rozhodující je kvalita tříděného skla a jeho úprava.

Výrobou skleněných obalů vytváříme přidanou hodnotu na všech třech úrovních udržitelnosti: ekonomika, společnost a životní prostředí.