Zasazujeme se o bezpečnost, kvalitu a udržitelnost

Řízení jakosti

ISO 9001 je přední světová certifikace pro systémy řízení kvality. Definuje základní požadavky na produkty a služby.

Řízení bezpečnosti potravin

Ve všech našich výrobních závodech je zaveden systém řízení bezpečnosti potravin (pro obalový materiál na potraviny).

Zdraví a bezpečnost

ISO 45001 definuje celosvětově platná kritéria pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zde najdete certifikáty příslušných závodů: