Employee Spotlight: Maria Doiceva

Maria Doiceva nastoupila do společnosti Vetropack Chișinău v létě 2023 jako zástupkyně manažera kvality, avšak již 1. dubna byla jmenována manažerkou kvality.

"Zaměřuji se na rozvoj a zavádění systému kontroly kvality ve všech fázích výrobního procesu," vysvětluje. "To zahrnuje koordinaci a provádění auditů výrobních procesů, jakož i analýzu dat a podávání zpráv o kvalitě výrobků. Mým cílem je zajistit dodržování norem kvality, uspokojovat potřeby zákazníků, řídit rizika a řešit problémy související s kvalitou." 

Dále zdůrazňuje, že práce manažerky ve společnosti Vetropack jí dává možnost aktivně ovlivňovat kvalitu kultury a to, jak se lidem ve firmě pracuje, což je pro ni nejen profesním cílem, ale také zdrojem osobní spokojenosti.

"Skupina Vetropack se svou bohatou historií a silnou pozicí na trhu nabízí atraktivní příležitost ke kariérnímu růstu. Práce v oddělení kvality znamená nejen neustálé vzdělávání se a rozvoj, ale také možnost spolupracovat s různými odděleními i závody společnosti Vetropack. To pro mě představuje neocenitelnou zkušenost a příležitost rozšířit si obzory."