Stvaramo inovacije - i za to koristimo materijal s dugom tradicijom.

U našem inovacijskom centru u Pöchlarnu neprestano iznova osmišljavamo jedan od najstarijih materijala na svijetu. Pokreće nas želja da učinimo staklo još održivijim, a proizvodne procese još učinkovitijima. Naš moto: sljedeća revolucija na tržištu stakla nikada nije daleko. A kad dolazi, dolazi od nas.

#Inovacije

loading animation
loading animation