Práva na využití použitého skla

Used glass recycling

"Úcta k minulosti a odpovědnost vůči budoucnosti určují správný postoj k životu." (Dietrich Bonhoeffer)

Jsme průkopníci a pionýři. Ne ovšem na řece Yukon, ale v kontejnerech. Od sedmdesátých let minulého století využíváme jednu z vynikajících vlastností skla ku prospěchu životního prostředí i našich zákazníků. Sklo je přírodní materiál, který je stoprocentně recyklovatelný bez jakékoli újmy na kvalitě. Recyklace je proto správným rozhodnutím po ekologické i ekonomické stránce.

Cílem perspektivního oběhového hospodářství je plná integrace surovin po skončení životnosti produktu zpět do výroby. Tento cíl sledujeme již od sedmdesátých let 20. století. Tehdy jsme jako první ve Švýcarsku začali budovat systém pro recyklaci použitého skla.

V současnosti důsledně prosazujeme recyklaci ve všech našich závodech. Sesbírané sklo se ve skupině Vetropack stalo nejdůležitější surovinou pro výrobu skla, ve všech našich sklárnách tvoří v průměru více než 60%.

Společně s našimi partnery zdokonalujeme sběrné a přípravné systémy, neboť pro nás je důležité třídit použité sklo podle barev. Například pro výrobu čirého skla lze totiž použít jen střepy z čirého skla.

Výhody

Recyklace šetří zdroje

Sklo obíhá ve 100% uzavřeném látkovém cyklu. Lze je bez jakékoli ztráty kvality donekonečna tvarovat na nové láhve a konzervové sklenice. V roce 2009 přinesla jen recyklace skla v Evropě úsporu 14,4 milionu tun primárních surovin.

Recyklace zlepšuje ekologickou bilanci

Opakované používání sesbíraného skla enormně vylepšilo ekologickou bilanci výroby během pouhých několika desetiletí: v posledních 25 letech snížil evropský průmysl obalového skla pomocí recyklace a technologických inovací emise CO2 a zatížení odpady o 70%. Díky kompletnímu opětovnému použití prostě vzniká méně odpadu. 74% všech skleněných láhví putuje v Evropě ročně zpět do kontejneru – je to přibližně 30 miliard láhví, které se opět stanou kvalitními skleněnými obaly.

Recyklace spoří energii

Pro roztavení použitého skla se spotřebuje méně energie než u roztavení primárních surovin. Čím vyšší je podíl sebraného skla, tím vyšší je efekt úspory energie: u každých 10 procent použitého skla se uspoří 3 procenta energie a 7 procent emisí CO2.

Díky recyklaci je sklo atraktivní

Spotřebitelé vyžadují stejně jako naši zákazníci: nezávadnost pro zdraví a životní prostředí a udržitelné obstarávání surovin. To jsou důležité aspekty při rozhodování o koupi. Sklo je zdravý, kvalitní obalový materiál, jehož životní cyklus je vyřešen udržitelným způsobem: sklo se opětovně používá a recykluje.

Vetropack přináší ekonomickou, ekologickou a společenskou přidanou hodnotu.

Prostě si vychutnat produkt – a co dál?

Přísun sebraného skla a surovin

Primární zdroje poskytuje příroda, neboť nejdůležitější suroviny pro výrobu skla – křemičitý písek, vápno, soda, dolomit a živec – se v ní vyskytují prakticky v neomezeném množství. Prostřednictvím sběrných kontejnerů a zařízení pro úpravu sesbíraného skla se zároveň použité skleněné obaly dostanou do skláren, kde ve formě střepů slouží k výrobě nového obalového skla.

Proces tavení a formování

Suroviny se společně s roztříděným sklem roztaví ve vaně při teplotě cca 1 600 stupňů Celsia na tekuté sklo. Z husté skleněné skloviny se odstřihnou žhavé kapky skla, které se poté v první fázi předběžně vytvarují a ve druhé fázi vyfouknou do konečného tvaru obalového skla.

Kontrola kvality

Žhavé láhve řízeně chladnou v chladicím tunelu. To je důležitý proces, neboť příliš rychlé ochlazování může vést k pnutí materiálu. Poté se každý skleněný obal opticky a mechanicky zkontroluje. Odebrané vzorky jsou podrobeny dalším kontrolám v laboratoři.

Balení a expedice

Naskládané na paletách a zatavené ve fólii: tak se obalové sklo dodává k výrobcům nápojů a potravin k naplnění. Kompletace skladových a přepravních jednotek probíhá v podstatě automaticky. Společnost Vetropack má osvědčenou logistiku s velkými skladovacími plochami a halami.

Stáčírny a obchod

Odběrateli obalového skla jsou výrobci nápojů a potravin. Vetropack zná jejich potřeby a poskytuje jim poradenství v otázkách stáčecí a plnicí techniky. Návrháři společně se zákazníkem vytvářejí na přání individuální skleněné obaly. Obchod dává své výrobky do oběhu v jednocestných a/nebo vratných obalech.

Oběhový systém a opětovné využití

V závislosti na druhu obalu – jednocestný nebo vratný obal – se použité sklo vrací zpátky do obchodu nebo prostřednictvím sběrných kontejnerů do recyklačního zařízení. Odtud se sklo opět dostane do skláren, kde ve formě střepů slouží k výrobě nového obalového skla.