Ad hoc tisková zpráva vydaná v souladu s čl. 53 Pravidel kotace – Navzdory náročným podmínkám dosaženo čistého zisku ve výši 40,7 milionu CHF.

14.03.2023: Hlavními rysy fiskálního roku 2022 byly přetrvávající dodavatelské problémy, růst cen a stále vysoká poptávka po skleněných obalech. Ztráta výrobní kapacity na Ukrajině během prvního čtvrtletí roku 2022 ještě více ztížila pokrytí poptávky. Navzdory náročným podmínkám se skupině Vetropack podařilo zvýšit čisté tržby za zboží a služby o 10,2 % (16,9 % po očištění o vliv kurzových změn) na 899,4 milionu CHF ve sledovaném roce 2022 (předchozí rok: 816,5 milionu CHF).

Johann Reiter, CEO skupiny Vetropack, shrnuje náročný rok těmito slovy: “V letošním roce se nám podařilo dosáhnout věci, jejichž dosažení by se nám dříve zdálo nemyslitelné a nereálné. Naše závody vynaložily velké úsilí k nalezení řešení různých problémů. Ukázalo to sílu skupiny a sblížilo nás to.” 

V průběhu fiskálního roku byly naše priority určovány válkou na Ukrajině, rostoucími náklady na energie i výrobními náklady a neutuchající vysokou poptávkou po obalovém skle.

Skupina Vetropack prodala ve sledovaném roce 2022 5,26 miliardy kusů obalového skla. Vzhledem k chybějící kapacitě z našeho závodu na Ukrajině byl objem prodeje o 10,6 procenta nižší než v předchozím roce, kdy bylo prodáno 5,88 miliardy kusů. Konsolidované čisté tržby za zboží a služby vzrostly o 10,2 % na 899,4 milionu CHF (minulý rok: 816,5 milionu CHF). Po očištění o vliv kurzových změn činil nárůst až 16,9 %, vzhledem k poklesu objemu prodeje to odráží vysokou úroveň energetických příplatků.

Společnosti Vetropack se podařilo v roce 2022 vykázat konsolidovaný EBIT ve výši 89,1 milionu CHF (předchozí rok: 81,6 milionu CHF). EBIT marže byla 9,9 % (předchozí rok: 10,0 %). Cash flow dosáhlo ve sledovaném roce výše 142,2 milionu CHF (předchozí rok: 154,1 milionu CHF). Cash flow marže činila 15,8 % čistých tržeb (předchozí rok: 18,9 %). Kvůli válečným škodám v ukrajinském závodě musela být do účetního období účtována opravná položka ve výši 31,4 milionu CHF. Konsolidovaný zisk skupiny Vetropack dosáhl výše 40,7 mil. CHF, což je méně než v předchozím roce (minulý rok: 63,8 mil. CHF).

Výhled na fiskální rok 2023  

Evropský průmysl obalového skla a jeho zákazníci nadále očekávají vysokou poptávku po obalovém skle. Kapacity pro rok 2023 jsou využity a stavy zásob jsou na začátku roku nízké. I nadále jsou pravděpodobná úzká místa v logistickém řetězci. V roce 2023 lze očekávat nárůst nákladů na energie, provozní materiál i personál. Z toho vyplývá, že lze očekávat nárůst cen v nízkém dvouciferném procentuálním rozmezí.
 
V roce 2023 bude slavnostně zahájen provoz nového závodu v Boffalora sopra Ticino, což představuje jeden z milníků v historii společnosti. Nový závod bude ročně vyrábět přibližně o 100 000 tun obalového skla více než závod v Trezzanu, tím se kapacita skupiny zvýší asi o 7 %. Podle plánu bude ve třetím čtvrtletí roku 2023 zrekonstruována také jedna ze dvou van v závodě v Kyjově v České republice. V rámci této rekonstrukce bude také naistalován první servořízený stroj na výrobu skla, který představuje další krok k digitalizaci.

Vzhledem k vysokým počátečním nákladům, které vzniknou v roce 2023, spolu s nízkou produktivitou způsobenou zaváděním do provozu nového závodu v Itálii, se marže EBIT sníží. Očekává se však, že zisk skupiny bude výrazně vyšší, protože se nepředpokládají žádné další úpravy hodnoty závodu na Ukrajině.

Valná hromada Vetropack Holding Ltd 

Valná hromada společnosti Vetropack Holding Ltd se bude konat ve středu 19. dubna 2023
v 15:30 hodin v Stadthalle Bülach, Allmendstrasse8, 8180 Bülach.

Představenstvo navrhne výroční valné hromadě výplatu snížené hrubé dividendy ve výši 1,00 CHF (2021: 1,30 CHF) na akcii třídy A na jméno a 0,20 CHF (2021: 0,26 CHF) na akcii třídy B na jméno.

Představenstvo Vetropack Holding Ltd se dále rozhodlo nominovat Raffaellu Marzi do volby do představenstva. Po svém zvolení nahradí Rudolfa W. Fischera, který z funkce odchází. Raffaella Marzi, stejně jako Rudolf W. Fischer, čerpá z mnohaletých odborných zkušeností v oblasti lidských zdrojů, nyní je členem vedení skupiny a vedoucí oddělení lidských zdrojů a dodržování předpisů ve společnosti Sika AG v Baaru. 

Představenstvo je odhodláno zvolit nového člena s touto odborností co možná nejrychleji. Témata jako jsou branding zaměstnavatele, talent management a rozvoj řízení, mají vysokou prioritu. Rudolf W. Fischer se poprvé stal členem představenstva v roce 2000. Claude R. Cornaz vyjadřuje poděkování představenstvu: „Jsme hluboce zavázáni Rudolfu W. Fischerovi za jeho mnohaleté neúnavné nasazení a ceníme si jeho přínosu k úspěšnému rozvoji naší společnosti“.

Zpráva za rok 2022 je k dispozici výhradně online s možností stažení:
https://report.vetropack.com/2022

Downloads

O skupině Vetropack

Společnost Vetropack umožňujeme lidem vychutnat si jídlo a nápoje co nejbezpečněji tím, že poskytuje řešení, která optimálně spojují eleganci s maximální odpovědností. Sklo vnímáme jako nejudržitelnější obal a dokonalý materiál, který zajišťuje bezpečné balení potravin. Náš holistický přístup Service plus+ pomáhá našim zákazníkům optimalizovat jejich hodnotové řetězce a zajistit bezpečnost spotřebitelů. Úzké a dlouhodobé vztahy jsou charakteristickým znakem naší spolupráce s obchodními partnery. Vedeni odpovědností za životní prostředí a nákladovou efektivitou se snažíme minimalizovat naši uhlíkovou stopu v celém dodavatelském řetězci. Zavázali jsme se k recyklaci jako klíči k optimalizaci životního cyklu produktů.

Skupina Vetropack je jedním z předních evropských výrobců skleněných obalů pro potravinářský a nápojový průmysl s přibližně 4 000 zaměstnanci a čistými tržbami ve výši 899,4 milionů CHF za rok 2022. Vetropack disponuje nejmodernějším výrobním zařízením a také prodejními a distribučními kancelářemi ve Švýcarsku, Rakousku, České republice, Chorvatsku, Slovensku, Ukrajině, Itálii, Moldavsku a Rumunsku.