Postavljanje novih standarda u održivosti: Vetropack definirao ciljeve i proslijedio ih inicijativi Science Based Targets.

09.04.2024: Vetropack grupa, jedan od vodećih proizvođača staklene ambalaže u Europi, poslala je inicijativi Science Based Targets (SBTi) na validaciju konkretne ciljeve za smanjenje emisija CO2. Plan je do 2032. godine smanjiti emisije iz Opsega 1 i 2 za 50,4 posto, a iz Opsega 3 za 30 posto. SBTi je globalno tijelo koje pomaže tvrtkama postaviti ciljeve koji su u skladu sa znanošću o klimi i Pariškim sporazumom

«Klimatske promjene neće se dogoditi tamo negdje u budućnosti: klima se već promijenila i naša je odgovornost pridonijeti rješavanju klimatske krize.»
Nicolas Lootens, Group Sustainability Manager

Vetropack je još 2022. godine najavio svoj angažman u inicijativi SBT. Sada je definirao i predao ciljeve za smanjenje emisija. Konkretno, Vetropackov cilj je do 2032. smanjiti apsolutne emisije Opsega1 i 2 za 50,4 posto te apsolutne emisije iz Opsega 3 za 30 posto, pri čemu je referentna godina 2021. Emisije iz Opsega 1 direktne su emisije iz vlastite proizvodnje, a emisije iz Opsega 2 indirektne su emisije koje proizlaze iz dokupa električne energije. Emisije iz Opsega 3 indirektne su emisije koje nastaju u procesima koji se događaju izvan poduzeća, ali su povezani s Vetropackovom proizvodnjom i tvornicom. 

"Klimatske promjene neće se dogoditi tamo negdje u budućnosti: klima se već promijenila i naša je odgovornost pridonijeti rješavanju klimatske krize", kaže Nicolas Lootens, Vetropackov direktor za održivost. “Definiranjem naših ciljeva u sukladu s inicijativom SBT, sada poduzimamo važan korak u tom smjeru.”

Pregled emisijskih cjelina

U referentnoj 2021. godini emisije iz Opsega 1 i 2 iznosile su ukupno 57 posto svih Vetropackovih emisija. Emisije iz Opsega 3 iznosile su 43 posto svih emisija. Unutar cjelina Opseg 1 i 2 otprilike dvije trećine proizlaze iz zemnog plina kao glavnog energenta u procesu proizvodnje stakla, a emisije koje nastaju pri taljenju stakla iznose dodatnih 20 posto. Ostatak proizlazi iz potrošnje električne energije u tvornicama. 

Emisije iz Opsega 1 i 2: Smanjenje pomoću učinkovitije potrošnje električne energije i recikliranog stakla 

U tom kontekstu Vetropack je razvio opsežan plan za postizanje svojih ciljeva za smanjenje emisija iz Opsega 1 i 2. Najveće poluge za promicanje zaštite klime su popravak i izgradnja novih staklarskih peći kako bi se zemni plin mogao učinkovitije iskoristiti. Tehničke inovacije poput hibridnih staklarskih peći smanjuju emisije povezane s proizvodnjom stakla. Značajne uštede Vetropack postiže i korištenjem recikliranog stakla kao sirovine. Zbog toga je povećanje udjela recikliranog stakla na 70 posto do 2030. još jedna važna mjera – kao i prelazak na 100 posto obnovljive energije do 2032. Grupa na raznim lokacijama već ulaže u fotonaponske sustave, primjerice u Austriji, Hrvatskoj i Italiji. "Ulaganjem u obnovljive izvore energije utiremo put prema održivijoj budućnosti za proizvodnju stakla", smatra Nicolas Lootens.  

Smanjene emisija iz područja Opsega 3: U fokusu su opskrbni lanci 

Kad je riječ o emisijama iz Opsega 3, Vetropack grupa teži smanjenju emisija u kategorijama nabavljenih dobara i usluga, kapitalnih dobara, aktivnosti povezanih s energijom i gorivom te transporta od dobavljača do kupca i distribucije za 30 posto do 2032. godine (usporedba s 2021. godinom). Glavni proizvođači emisija CO2 u kategoriji nabavljenih dobara i usluga su kalcinirana soda i pakirni materijal. U okviru pokusa "No Soda Trials" Vetropack je već proveo uspješne pokuse proizvodnje stakla bez kalcinirane sode. Pokusi su pokazali da je moguće oblikovati boce iz staklene taline koja ne sadrži sodu. Što se pakirnih materijala tiče, Vetropack je 2023. na dvjema lokacijama pokrenuo pilot-projekte korištenja reciklirane folije za pakiranje i zaštitu staklene ambalaže na palete. Kupci zatim vraćaju rabljenu foliju proizvođaču čime se zatvaraju kružni tokovi materijala. 

"Definiranjem naših ciljeva postavljamo jasan smjer za budućnost", ističe i Johann Reiter, CEO Vetropack grupe. "Naša je odgovornost promovirati održive prakse i inovativna rješenja." Trenutno je fokus u području inovacija na skladištenju i korištenju emisija COnastalih u procesu proizvodnje stakla kao dijelu takozvanih tehnologija za njihovo hvatanje i skladištenje (Carbon Capture and Storage). U suradnji s vanjskim partnerom istražuje se mogućnost mineralizacije COiz procesnog plina. Ovako dobiveni minerali mogu se koristiti kao sirovine u proizvodnji stakla, ali i u drugim industrijskim procesima.  

O inicijativi SBT

Science Based Targets globalno je tijelo koje tvrtkama omogućuje postavljanje ambicioznih ciljeva za smanjenje emisija na temelju najnovijiih spoznaja klimatskih znanosti. Cilj inicijative je da tvrtke diljem svijeta do 2030. prepolove svoje emisije te do 2050. postignu nulti SBTi standard. SBTi definira i promiče najbolje prakse u postavljanju znanstveno utemeljenih ciljeva te neovisno ocjenjuje i odobrava ciljeve tvrtki. 

Downloads

"Klimatske promjene neće se dogoditi tamo negdje u budućnosti: klima se već promijenila i naša je odgovornost pridonijeti rješavanju klimatske krize", smatra Nicolas Lootens, Vetropackov direktor za održivost. "Definiranjem naših ciljeva u skladu s SBTi-jem sada poduzimamo važan korak u tom smjeru." (jpg)
Vetropack je na nekoliko svojih lokacija već instalirao fotonaponske sustave kako bi povećao korištenje obnovljivih izvora energije. Na fotografiji: fotonaponski sustav u Kremsmünsteru (Austrija). (jpg)
Početkom 2024. u Kyjovu je u rad puštena nova staklarska peć pa će se emisije CO2 po toni proizvedenog stakla, u usporedbi s prethodnom godinom, smanjiti za oko 13 posto. (jpg)
U okviru SBTi-ja Vetropack je prijavio svoje ciljeve za smanjenje emisija CO2. Grupa želi do 2030. smanjiti emisije iz Opsega 1 i 2 za 50,4 posto, a emisije iz Opsega 3 za 30 posto. (jpg)

Kontakt

Group Communications Specialist
Sabrina Oberholzer
corporate.communications@vetropack.com