Udržitelné hospodaření zajišťuje obchodní úspěch

Trvalá udržitelnost a dlouhodobý ekonomický úspěch jdou ruku v ruce. Udržitelné jednání zajišťuje obchodní úspěch, neboť energetická účinnost a šetrné zacházení se zdroji umožňují úsporu nákladů, které jsou z hlediska podnikové ekonomiky nezbytné pro existenci v konkurenčním prostředí.

Ochrana životního prostředí je pro nás v každém ohledu faktorem úspěchu

  • Udržitelné výrobní postupy a udržitelné produkty jsou jasným trendem.
  • Naši zákazníci očekávají informace o produktech, týkající se životního prostředí.
  • Opatření pro vyšší energetickou účinnost se kladně projevují v bilanci CO2 a ve struktuře nákladů.
  • Díky používání většího množství použitého skla jako sekundární suroviny spotřebujeme méně energie a materiálu, optimalizujeme odpadové hospodářství a emise ve výrobním procesu, zlepšujeme ekologickou stopu našich skleněných obalů.

 

Více informací o probíhajících projektech najdete zde.

Technologické inovace a ekologické projekty