Udržitelné hospodaření zajišťuje obchodní úspěch

Trvalá udržitelnost a dlouhodobý ekonomický úspěch jdou ruku v ruce. Udržitelné jednání zajišťuje obchodní úspěch, neboť energetická účinnost a šetrné zacházení se zdroji umožňují úsporu nákladů, které jsou z hlediska podnikové ekonomiky nezbytné pro existenci v konkurenčním prostředí.