Employee Spotlight: Jurij Lytvynenko

Jurij Lytvynenko začal pracovat jako elektromontér ve sklárně v Hostomelu hned po dokončení studia elektrotechniky v roce 2010. Již po šesti měsících se stal elektroinženýrem v závodě a v následujících letech se dále profesně rozvíjel. Během všech těchto let se podílel na mnoha projektech a investicích souvisejících s dodávkami energie pro elektrárnu. Od roku 2024 je technickým ředitelem společnosti Vetropack Gostomel.

Zajištění stálé energetické bezpečnosti závodu je v současné době pro společnost Vetropack Gostomel velkou výzvou: válečné události často vedou k mimořádným situacím v energetické síti, krátkodobým poklesům napětí a dlouhodobým odstávkám. Jurij Lytvnenko proto pro společnost Vetropack Gostomel vyvinul systém nouzového napájení, který zajišťuje nepřetržitý výrobní proces pomocí dieselových generátorů.

"V současné době máme v Hostomelu čtyři generátory pro bezproblémový provoz pece a dva výkonnější generátory pro autonomní provoz závodu. Celkový výkon dieselgenerátorového parku je 3700 kW. S plnou nádrží paliva lze výrobu udržet šest až deset hodin. Aby bylo zajištěno rychlé doplnění paliva do generátorů, má závod vlastní čerpací stanici a mobilní čerpací stanice," vysvětluje Jurij Lytvynenko. 

Zdůrazňuje, že s novými projekty a výzvami se člověk profesně i osobnostně rozvíjí, a popisuje, čeho si na své práci cení: "Práce ve společnosti Vetropack mi dává pocit, že jsem součástí velkého týmu profesionálů, kteří sledují společný cíl, dosahují výsledků a jsou to prostě skvělí lidé, které byste chtěli napodobovat."