Skupina Vetropack spouští v České republice novou vanu

29.01.2024: Skupina Vetropack, přední evropský výrobce skleněných obalů, uvedla do provozu ve svém českém závodě v Kyjově novou tavicí pec, dva stroje se servopohonem na tvarování skla a další stroj na tvarování skla. Proces zahřívání modernizované tavicí pece byl zahájen 15. ledna, první sklo by mělo být vyrobeno již dnes. Původně bylo zahájení výroby plánováno na podzim loňského roku. Vzhledem k napjaté situaci na trhu však společnost Vetropack uvedení pece do provozu o několik měsíců odložila.

Český závod Vetropack Moravia Glass, akciová společnost, který se nachází v Kyjově, oslavil v loňském roce 140. výročí svého založení. Je jedním z klíčových dodavatelů skleněných obalů pro střední Evropu a představuje úspěšné propojení tradice s moderními technologiemi. Nejnovějšími rekonstrukčními pracemi potvrzuje svůj závazek k inovacím a udržitelnosti v dynamickém tržním prostředí. „Cesta k vyššímu prodeji vede přes modernější a efektivnější výrobní zařízení,“ komentuje Boris Sluka, generální ředitel závodů Vetropack v České republice a na Slovensku. „Přestože situace na trhu zůstává náročná, náš aktivní přístup při hledání nových zákazníků nám umožnil alespoň částečně doplnit naše výrobní kapacity.“

Nová, nejmodernější tavicí pec je určena pro výrobu barevného skla. Nabízí vyšší kapacitu oproti předchozí peci. Kromě toho byly v závodě úspěšně spuštěny dva stroje NIS se servopohonem na tvarování skla a stroj AIS na tvarování skla.

Stroje NIS na tvarování skla představují pro společnost Vetropack významný milník. „Servotechnologie nabízí řadu výhod, přičemž stroj NIS vyniká mimořádně přesným řízením procesu tvarování skla. Jako jeden z nejflexibilnějších a nejvýkonnějších strojů na současném trhu výrazně snižuje spotřebu energie, zvyšuje efektivitu a kapacitu,“ říká Boris Sluka. „Stroj navíc zlepšuje pracovní prostředí minimalizací hluku a zvýšením bezpečnosti obsluhy díky menší interakci mezi strojem a obsluhou ve srovnání s pneumatickými zařízeními. Jsme hrdí na to, že můžeme tyto špičkové stroje slavnostně uvést do provozu právě v Kyjově.“ 

Společnost Vetropack původně naplánovala uvedení nejmodernější pece a dvou strojů NIS do provozu na podzim roku 2023. „Vzhledem k inflaci a nejistotě na evropském trhu se společnost Vetropack rozhodla odložit zahájení výroby na začátek roku 2024, jak oznámila v říjnu.“

Vizualizaci tavicí vany naleznete zde.

Downloads

Česká dceřiná společnost skupiny Vetropack, Vetropack Moravia Glass, a. s., začala v lednu 2024 v Kyjově zahřívat novou tavicí pec. (jpg)
Díky nové peci je kyjovský závod schopen vyrobit denně až o 50 tun barevného skla více než dříve. (jpg)
NIS sklářské tvarovací stroje jsou jedním z nejflexibilnějších a nejvýkonnějších strojů na současném trhu. (jpg)
Společnost Vetropack Moravia Glass, a. s., je jedním z klíčových dodavatelů skleněných obalů pro střední Evropu. Nejnovější modernizace podtrhuje závazek závodu k inovacím a udržitelnosti. (jpg)
„Cesta k vyššímu prodeji vede přes modernější a efektivnější výrobní zařízení“ komentuje Boris Sluka, generální ředitel závodů Vetropack v České republice a na Slovensku (jpg)
O společnosti Vetropack

Skupina Vetropack se řadí mezi přední evropské výrobce skleněných obalů pro potravinářský a nápojový průmysl. Zaměstnává přibližně 4 000 zaměstnanců a její čisté tržby v roce 2022 činily 899,4 milionu CHF. Vetropack provozuje nejmodernější výrobní závody a obchodní a distribuční pobočky ve Švýcarsku, Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku, Ukrajině, v Itálii, Moldavsku a Rumunsku.

Naše výrobky umožňují spotřebitelům vychutnat si potraviny a nápoje tím nejelegantnějším, nejbezpečnějším a nejzodpovědnějším způsobem. Sklo je totiž udržitelné obalové řešení a dokonalý materiál, který zajišťuje bezpečné balení potravin. Díky našemu holistickému přístupu Service plus+ pomáháme našim zákazníkům zajistit bezpečnost spotřebitelů a také optimalizovat jejich hodnotové řetězce. Za tímto účelem se snažíme budovat úzké a dlouhodobé vztahy. Vedeni naší zodpovědností za životní prostředí a nákladovou efektivitu, cílíme na minimalizaci uhlíkové stopy v celém dodavatelském řetězci. Klíčem k optimalizaci životního cyklu výrobků je pro nás recyklace.