Jízda králů opět po 4 letech ve Vetropacku Moravia Glass

16.08.2023: Skoronská jízda králů, která patří k regionu stejně jako naše sklárna, se u nás zastavila v neděli 13. 8. 2023. Tato starobylá slavnost zapsaná na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO získala svůj věhlas především účastí na kyjovském folklorním festivalu Slovácký rok, kterého se účastní od roku 1956.

Královská družina se obvykle skládá z 20 až 30 jezdců. Tvoří ji praporečník, vyvolávači, výběrčí, král s pobočníky, děkovníci a doprovod. Družina na ozdobených koních projíždí městem, zastavuje u domů a jezdci pronášejí krátká veršovaná provolání šitá na míru jejich obyvatelům. V provolávce u sklárny byli zmíněni Regína Bělohoubková, Milan Kucharčík, Aleš Habáň a Jaroslav Mikliš.

Podle pověsti odkazuje Jízda králů na historickou událost, kdy uherský král Matyáš Korvín utíkal před Jiřím z Poděbrad a aby se neprozradil, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži.