Dr. Guido Stebner přebírá předsednictví ve výzkumné organizaci IPGR

24.01.2024: Dr. Guido Stebner se na začátku roku ujal funkce předsedy mezinárodní organizace International Partners in Glass Research (IPGR). Dr. Stebner je technickým ředitelem (CTO) skupiny Vetropack, jednoho z předních evropských výrobců skleněných obalů, a v IPGR vystřídal generálního ředitele společnosti Vetropack Johanna Reitera. IPGR je výzkumná organizace, která se zabývá zvyšováním konkurenceschopnosti skla v obalovém průmyslu prostřednictvím výzkumných a vývojových programů a individuální spolupráce mezi jejími členy. Aby tohoto cíle dosáhla, podporuje výměnu a spolupráci mezi průmyslovými podniky, univerzitami a orgány veřejné správy.

«Za tímto účelem úzce spolupracujeme s akademickými institucemi, jako je RWTH Aachen University nebo Montanuniversität v Leobenu, dále s orgány veřejné správy, jako je Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu, a také s dalšími výrobci skla.»
Guido Stebner

"Jako mezinárodní výzkumná organizace konsolidujeme předkonkurenční výzkum a vývoj prováděný našimi členy a zabýváme se naléhavými problémy, které se týkají našeho průmyslu, jako je snižování emisí CO2 při výrobě našich produktů," vysvětluje nový předseda IPGR Guido Stebner. "Za tímto účelem úzce spolupracujeme s akademickými institucemi, jako je RWTH Aachen University nebo Montanuniversität v Leobenu, dále s orgány veřejné správy, jako je Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu, a také s dalšími výrobci skla."

Blízkost výzkumné organizace a výrobních závodů je výhodná zejména při implementaci výsledků ve větším měřítku, které byly získány v laboratoři nebo při počítačovém modelování. Například tavicí vany v závodě společnosti Vetropack v Trezzano sul Naviglio (Itálie) byly na konci své životnosti použity v rámci testovacího programu "Zkouška bez sody". Během desetidenního testu byla upravena směs surovin tak, aby již nebylo nutné přidávat sodu, která je jedním z hlavních zdrojů emisí CO2. Výzkumníci poté zkoumali chování takto upravené směsi při tavení a prokázali tvarovatelnost lahví vyrobených ze skloviny bez sody.

V Inovačním centru společnosti Vetropack v Pöchlarnu (Rakousko) byl vytvořen systém na potahování forem. Cílem projektu "Suché tvarování skla" je zabránit přilnutí skla k povrchu formy výběrem vhodných potahů, čímž se eliminuje nutnost ručního nebo automatického mazání forem. Toto řešení by ušetřilo maziva na bázi minerálních olejů, což by přineslo výhody jak z ekologického, tak ekonomického hlediska. První formy s potahem již byly použity v závodech členů IPGR a výsledky jsou slibné.

Dr. Guido Stebner je technickým ředitelem (CTO) skupiny Vetropack od 1. ledna 2021. V roce 1991 absolvoval Technickou univerzitu v Clausthalu, obor metalurgie, a v roce 1997 získal doktorát na univerzitě RWTH Aachen. Organizace IPGR byla založena v roce 1984 a od roku 2016 sídlí v Cáchách.

Downloads

Technický ředitel společnosti Vetropack Dr. Guido Stebner se stal novým předsedou International Partners in Glass Research (IPGR). (jpg)
Soda je významným zdrojem emisí CO2 při použití primárních surovin. V rámci projektu IPGR "Zkouška bez sody" v závodě společnosti Vetropack v Itálii byla směs surovin upravena tak, aby nebylo nutné sodu přidávat. (jpg)
Pokud se odpovídajícím způsobem upraví směs surovin, lze sklovinu bez přídavku sody tvarovat na běžných strojích. (jpg)
Chování směsi při tavení i výsledné lahve byly podrobně zkoumány v rámci projektu "Zkouška bez sody". (jpg)
O společnosti Vetropack

Skupina Vetropack se řadí mezi přední evropské výrobce skleněných obalů pro potravinářský a nápojový průmysl. Zaměstnává přibližně 4 000 zaměstnanců a její čisté tržby v roce 2022 činily 899,4 milionu CHF. Vetropack provozuje nejmodernější výrobní závody a obchodní a distribuční pobočky ve Švýcarsku, Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku, Ukrajině, v Itálii, Moldavsku a Rumunsku.

Naše výrobky umožňují spotřebitelům vychutnat si potraviny a nápoje tím nejelegantnějším, nejbezpečnějším a nejzodpovědnějším způsobem. Sklo je totiž udržitelné obalové řešení a dokonalý materiál, který zajišťuje bezpečné balení potravin. Díky našemu holistickému přístupu Service plus+ pomáháme našim zákazníkům zajistit bezpečnost spotřebitelů a také optimalizovat jejich hodnotové řetězce. Za tímto účelem se snažíme budovat úzké a dlouhodobé vztahy. Vedeni naší zodpovědností za životní prostředí a nákladovou efektivitu, cílíme na minimalizaci uhlíkové stopy v celém dodavatelském řetězci. Klíčem k optimalizaci životního cyklu výrobků je pro nás recyklace.