Bezpečnost na prvním místě!

Každodenní pracovní náplň hasičského sboru z Vetropacku Straža

Výroba skla je spojena s vysokými teplotami, proto hrají hasiči důležitou roli při zajištění bezpečnosti našich závodů. Vetropack Straža má dokonce svůj vlastní hasičský sbor.

Tým hasičů

Díky vlastnímu týmu hasičů může závod rychle a účinně reagovat na mimořádné události. Vzhledem k tomu, že je nejbližší profesionální hasičský sbor vzdálen 25 minut jízdy, hraje jeho přítomnost v závodě ještě důležitější roli. Když vypukl požár v elektrické rozvodně, tým z Vetropacku Straža jej uhasil během deseti minut, tedy v době, kdy by byl profesionální sbor teprve v půli cesty.

Hasičskou jednotku ve Vetropacku Straža tvoří pět profesionálních hasičů, velitel profesionální jednotky a 30 dobrovolníků, kteří jsou pravidelně školeni. V areálu závodu je vždy přítomen nejméně jeden profesionální a tři dobrovolní hasiči. Tým je vždy připraven reagovat nejen na požáry, ale i na další mimořádné události a nejrůznější incidenty. Jen v loňském roce byli přivoláni 143krát a měli 83 výjezdů, mezi něž patřilo hašení požárů palet, vysokozdvižných vozíků, strojů na výrobu skla nebo pomoc při záplavách v závodě způsobených bouřkami. Rovněž se starají o opravy netěsností a jsou vyškoleni jako zdravotníci první pomoci nebo operátoři defibrilátorů.

Kromě řešení mimořádných událostí patří k povinnostem hasičů ve Vetropacku Straža také prevence, což znamená předcházení požárům a dalším nebezpečným událostem. Provádějí pravidelné inspekční cesty po závodě, aby zjistili potenciální rizika, dále udržují protipožární vybavení a bezpečnostní infrastrukturu závodu.

Hasiči jsou také přítomni vždy, když práce prováděné v závodě zahrnují sebemenší riziko požáru nebo podobné katastrofy. Aby bylo zajištěno, že výroba bude nadále probíhat plynule a bez rizik nebo přerušení, jsou hasiči k dispozici při přeměně výrobků, odstávce závodu nebo při pracích na pecích.

Dalším důležitým aspektem jejich práce je příprava zaměstnanců společnosti Vetropack na mimořádné situace. To zahrnuje ukázky hašení malého požáru hasicím přístrojem i nácvik správného chování v rizikovějších situacích. Toto školení absolvuje každý zaměstnanec, který nastoupí do společnosti Vetropack Straža.

Nová hasičská stanice

Díky nově vybudované hasičské stanici v blízkosti hlavního vchodu může nyní tým hasičů v případě mimořádných událostí reagovat rychleji. Ještě minulou zimu byl tým se svým vybavením rozptýlen na třech od sebe značně vzdálených místech v areálu sklárny. Nové prostory však nabízejí dostatek místa pro samotné hasiče, jejich zásahové vybavení, dvě dílny určené k servisu hasicích přístrojů, garáž pro hasičský vůz a malý sklad. Každý centimetr prostoru je efektivně využitý.

Mimochodem, hasičský sbor ve Vetropacku Straža byl založen již v roce 1925, takže naši hasiči jsou v pohotovosti a zajišťují bezpečnost závodu téměř 100 let!