Mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na elektroenergetskim instalacijama u Vetropack Straži tvornici stakla d.d.

15.01.2019: Tvrtka Vetropack Straža tvornica stakla d.d. provodi projekt ''Mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na elektroenergetskim instalacijama u tvornici stakla Vetropack Straža d.d.''. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., natječaja ''Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama'' te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 18.06.2018.

OPIS PROJEKTA
Neučinkovito korištenje energije i mali udio korištenja obnovljivih izvora energije prepoznati su u OPKK kao specifični razvojni problemi hrvatskog gospodarstva. Po provedbi energetskog pregleda poduzeća Vetropack Straža d.d. navedeno je također prepoznato kao razvojni problem društva kojeg je potrebno adekvatno riješiti kako bi se ostvarile uštede energije, dobrobiti za okoliš i zajednicu te kako bi se posljedično podigla konkurentnost smanjenjem troškova (Izvještaj o provedenom energetskom pregledu velikog poduzeća broj: Po-08/2016-IOEP001/2016). U tu svrhu društvo će provesti projekt ''Mjere povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE na elektroenergetskim instalacijama u tvornici stakla Vetropack Straža d.d.''

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Opći cilj: Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije.

Specifični cilj: Implementacijom mjera EU i OIE smanjiti potrošnju isporučene energije i povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE ELEMENTE:
EP1
Priprema projektno tehničke dokumentacije projektnog prijedloga
EP2 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
EP3 Energetska obnova zgrada
EP4 Promidžba i vidljivost
EP5 Upravljanje projektom i administracija

USPJEŠNOM PROVEDBOM PROJEKTA OMOGUĆIT ĆE SE POSTIZANJE SLJEDEĆIH REZULTATA:
R1 Uspješno apliciran projektni prijedlog
R2 Uspješno provedene mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima
R3 Zgrada energetski obnovljena
R4 Povećana vidljivost projekta te vidljivost usluga i proizvoda Prijavitelja.
R5 Projekt uspješno završen

Ukupna vrijednost projekta: 25.407.441,24 kn

Bespovratna sredstva: 12.050.166,78 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2014. – 31.12.2020.

U skladu s načelima izbjegavanja sukoba interesa naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

Straža-IMO, Hum na Sutli 107/3, OIB: 26027184809        
Vetropack Holding AG, Saint-Prex, Rue de la Verrerie, Švicarska, CH116284022MWST
Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, OIB: 19275431742

Kontakt osoba za više informacija:
Mario Berc, Voditelj elektroenergetike
E-mail: mario.berc@vetropack.com

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: strukturnifondovi.hr