Employee Spotlight: Maria Doiceva

Maria Doiceva počela je u ljeto 2023. raditi kao zamjenica voditelja kvalitete, a 1. travnja 2024. postala je voditeljica kvalitete.

"Na ovom radnome mjestu razvijam i implementiram sustav kontrole kvalitete za sve razine proizvodnog procesa", objašnjava. "Između ostalog, bavim se koordinacijom i provođenjem auditiranja proizvodnih procesa te analiziranjem podataka i izvještavanjem o kvaliteti proizvoda. Moj cilj je osigurati usklađenost sa standardima kvalitete, zadovoljiti potrebe kupaca, upravljati rizicima i rješavati probleme vezane uz kvalitetu." 

Kao menadžerica u Vetropacku ima mogućnost aktivno utjecati na kulturu kvalitete i način rada u poduzeću – a za Mariju Doicevu to je ne samo karijerni cilj, već ju ispunjava i kao osobu.  

"Sa svojom bogatom poviješću i snažnom tržišnom pozicijom, Vetropack grupa nudi atraktivne mogućnosti za karijerni razvoj. Rad u službi kvalitete znači kontinuirano učenje i razvoj kao i mogućnost suradnje između različitih službi i Vetropackovih tvornica. Za mene je to neprocjenjivo iskustvo i prilika za širenje horizonta."