Співпраця для успіху

Ми розвиваємо нашу компанію орієнтуючись на відповідальну та корисну співпрацю, що ґрунтується на чесності, відданості та прозорості – по відношенню до працівників, клієнтів, постачальників, сусідів, місцевих спільнот та громадськості.

Основою соціальної відповідальності для нас є:

  • відповідальне корпоративне управління,
  • обов’язковий, однозначний та чіткий кодекс поведінки,
  • всеосяжні дії щодо охорони здоров’я та праці,
  • демократичний стиль керівництва,
  • задоволення соціальних потреб наших працівників.

Політика корпоративної етики включає:

  • дотримання всіх чинних законів та нормативних актів,
  • чесну конкуренцію,
  • відмову від неправомірних дій та будь-якого виду корупції,
  • запобігання конфліктів інтересів,
  • контроль за дотриманням встановлених стандартів та внутрішнього аудиту.

Кодекс поведінки та політика корпоративної етики є обов’язковими для всієї групи Ветропак. Усі працівники повинні підписати кодекс; особи, які приймають рішення, проходять додаткову підготовку з політики корпоративної етики. Якщо хто-небудь порушує кодекс або принципи директив з етики, то всі працівники повинні повідомляти про це керівнику чи до відділу кадрів, або юридичному відділу, що контролює дотримання чинних законів, чи виконавчому директору групи підприємств. Це положення діє з дотриманням стандартів та у випадку підозри.

Ні - примусовій та дитячій праці

З огляду на наші корпоративні стандарти (кодекс поведінки та кодекс поведінки постачальників), усі форми примусової та дитячої праці заборонені і в випадку підозри перевіряються та переслідуються. Під час інвестицій ми також враховуємо ці принципи.

Управління постачальниками на рівних умовах

Відносини з нашими постачальниками ми будуємо на основі положення про корпоративну етику, кодексу поведінки постачальників та нашої закупівельної політики. Закупівля повинна відповідати принципу сталої діяльності. Ми регулюємо закупівлю за принципом «провідних закупівельників». Забезпечення стратегічними товарами, такими як сировина, машини та енергоресурси, здійснюється в централізованому порядку, що забезпечує дотримання вимог до якості в межах усієї групи. Закупівля відповідає принципу сталої діяльності. Ветропак регулярно проводить аудит постачальників та виставляє оцінки, тому залишає за собою право на введення санкцій, у разі порушення кодексу поведінки постачальників.

Навчання, здоров’я та безпека

У промисловому виробництві скла потрібні спеціалісти з великим досвідом та всебічними технічними знаннями, які індивідуально не отримуються в межах однієї спеціальної підготовки. Ми підвищуємо компетентність наших працівників на всіх рівнях за допомогою регулярного навчання, виробничої підготовки та безперервного підвищення кваліфікації. Ми проводимо навчання у власному навчальному центрі та беремо участь в університетському навчанні.

Головним завданням комунікації є техніка безпеки, адже уникнення нещасних випадків у виробничих цехах є найважливішим завданням. Крім того, ми проводимо на виробництві заходи з охорони здоров’я та забезпечуємо в позмінному режимі роботи корисне для здоров’я харчування в їдальнях.

Багаторічний досвід та професіоналізм наших співробітників вносять суттєвий вклад у наш комерційний успіх. Ми беремо на себе відповідальність за передачу професійних знань та стабільний кар'єрний ріст: 97% нашого персоналу працюють за безстроковими договорами з повним робочим днем.