Sklo – donekonečna opakovane použiteľný obalový materiál

Každá sklenená fľaša, ktorú otvoríme, má tradíciu siahajúcu tisícročia dozadu. Sklo je jedným z najstarších materiálov a je úzko spojené s históriou kultúry a jej technikami.

Sklo je prírodné. Sklo je autentické a neznečisťuje životné prostredie. Je vyrobené zo surovín, ktoré sa vyskytujú v prírode. Sklo je inertné a funguje ako bezpečná bariéra proti vonkajším vplyvom. Okrem ochrany kvality produktu chráni aj zdravie spotrebiteľov.