Práva na využitie starého skla

Used glass recycling

 

„Úcta k minulosti a zodpovednosť voči budúcnosti určujú správny postoj k životu.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Sme priekopníci a pionieri. Nie však na rieke Yukon, ale v kontajneroch. Od sedemdesiatych rokov minulého storočia využívame jednu z vynikajúcich vlastností skla v prospech životného prostredia aj našich zákazníkov. Sklo je prírodný materiál, ktorý je stopercentne recyklovateľný bez akejkoľvek ujmy na kvalite. Recyklácia je preto správnym rozhodnutím po ekologickej aj ekonomickej stránke.

Cieľom perspektívneho obehového hospodárstva je opätovná plná integrácia surovín po skončení životnosti jednotlivého produktu do výroby. Tento cieľ sledujeme už od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Vtedy sme ako prví vo Švajčiarsku začali budovať systém na recykláciu starého skla.

V súčasnosti dôsledne presadzujeme recykláciu vo všetkých našich závodoch. Použité sklo sa v skupine Vetropack stalo najdôležitejšou surovinou na výrobu skla, vo všetkých našich sklárňach tvorí v priemere viac než 60%.

Spoločne s našimi partnermi zdokonaľujeme zberné a prípravné systémy, lebo pre nás je dôležité triediť použité sklo podľa farieb. Na výrobu číreho skla je možné napríklad použiť len črepy z číreho skla.

Výhody

Recyklácia šetrí zdroje

Sklo koluje v stopercentne uzavretom látkovom cykle. Je možné ho bez akejkoľvek straty kvality nekonečne formovať na nové fľaše a konzervové poháre. V roku 2009 priniesla len recyklácia skla v Európe úsporu 14,4 milióna ton primárnych surovín.

Recyklácia zlepšuje ekologickú bilanciu

Opakované používanie recyklovaného skla enormne vylepšilo ekologickú bilanciu výroby skla v priebehu len niekoľkých desaťročí: v posledných 25 rokoch znížil európsky priemysel obalového skla vďaka recyklácii a technologickým inováciám emisie CO2 a zaťaženie odpadmi o 70%.

Vďaka kompletnému opätovnému použitiu proste vzniká menej odpadu. 74 % všetkých sklenených fliaš putuje v Európe ročne do kontajnera – je to približne 30 miliárd fliaš, ktoré sa opäť stanú kvalitnými sklenenými obalmi.

Recyklácia šetrí energiu

Roztavenie použitého skla spotrebuje menej energie než roztavenie primárnych surovín. Čím vyšší je podiel použitého skla, tým vyšší je efekt úspory energie: pri každých 10 percentách použitého skla sa usporia 3 percentá energie a 7% emisií CO2.

Vďaka recyklácii je sklo atraktívne

Spotrebitelia a spotrebiteľky vyžadujú rovnako ako naši zákazníci: neškodnosť pre životné prostredie, zdravie a udržateľné obstarávanie surovín. To sú dôležité aspekty pri rozhodovaní o kúpe. Sklo je zdravý a kvalitný obalový materiál, ktorého životný cyklus je vyriešený udržateľným spôsobom: sklo sa opätovne používa a recykluje.

Vetropack prináša ekonomickú, ekologickú a spoločenskú pridanú hodnotu.

Proste si vychutnať produkt – a čo ďalej?

Prísun použitého skla a surovín

Primárny zdroj poskytuje príroda, lebo najdôležitejšie suroviny na výrobu skla – kremičitý piesok, vápenec, sóda, dolomit a živec – sa v nej vyskytujú prakticky v neobmedzenom množstve. Prostredníctvom zberných kontajnerov a zariadení na úpravu starého skla sa pritom použité sklenené obaly dostanú do sklární, kde vo forme črepov slúžia na výrobu nového obalového skla.

Proces tavenia a formovania

Suroviny sa spoločne s použitým sklom roztavia vo vani pri teplote cca 1 600 stupňov Celzia na tekuté sklo. Z hustej sklenenej taveniny sa odstrihnú žeravé kvapky skla, ktoré sa potom v prvej fáze predbežne vytvarujú a v druhej fáze sa vyfúknu do konečného tvaru obalového skla.

Kontrola kvality

Doteraz žeravé fľaše riadene vychladnú v chladiacom tuneli. To je dôležitý proces, lebo príliš rýchle ochladzovanie môže viesť k pnutiu materiálu. Potom sa každý sklenený obal opticky a mechanicky skontroluje. Odobrané vzorky sa podrobia ďalším kontrolám v laboratóriu.

Balenie a expedícia

Naskladané na normovaných paletách a zatavené vo fólii: tak sa obalové sklo dodáva k výrobcom nápojov a potravín na plnenie. Kompletizácia skladových a prepravných jednotiek prebieha v podstate automaticky. Spoločnosť Vetropack má osvedčenú logistiku s veľkými skladovacími plochami a halami.

Plniarne a obchod

Odberateľmi obalového skla sú plniarne. Vetropack pozná ich potreby a poskytuje im poradenstvo v otázkach plniacej technológie. Návrhári spoločne so zákazníkom vytvárajú na prianie individuálne sklenené obaly. Obchod dáva svoje výrobky do obehu v jednorazových alebo vratných obaloch.

Vratný cyklus a opätovné využitie

V závislosti od druhu obalu – jednorazový alebo vratný obal – sa použité sklo vracia späť do obchodu alebo prostredníctvom zberných kontajnerov do recyklačného zariadenia. Odtiaľ sa sklo opäť dostane do sklární, kde vo forme črepov slúži na výrobu nového obalového skla.