Udržateľné hospodárenie zaisťuje obchodný úspech

Trvalá udržateľnosť a dlhodobý ekonomický úspech idú ruka v ruke. Udržateľné konanie zaisťuje obchodný úspech, pretože energetická účinnosť a ochrana zdrojov usporia náklady, ktoré sú z hľadiska podnikovej ekonomiky nevyhnutné pre obstátie v konkurencii.

Ochrana životného prostredia je pre nás v každom ohľade faktorom úspechu

  • Udržateľné výrobné postupy a udržateľné produkty sú jasným trendom.
  • Naši zákazníci očakávajú informácie o produktoch, týkajúcich sa životného prostredia.
  • Opatrenia pre vyššiu energetickú účinnosť sa kladne prejavujú na bilancii CO2 a na štruktúre nákladov.
  • Vďaka používaniu väčšieho množstva použitého skla ako sekundárnej suroviny spotrebujeme menej energie a materiálu, optimalizujeme odpadové hospodárstvo a emisie vo výrobnom procese, zlepšujeme ekologickú stopu našich sklenených obalov.

 

Viac informácií o prebiehajúcich projektoch nájdete tu.

Technologické inovácie a ekologické projekty