Organizácia

Skupina Vetropack je jedným z popredných európskych výrobcov obalového skla. V deviatich sklárňach, ktoré prevádzkuje vo Švajčiarku, Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, na Slovensku, Ukrajine, v Taliansku a Moldavsku, pracuje približne 4000 zamestnancov.  

O distribúciu našich výrobkov sa v jednotlivých štátoch starajú naše vlastné spoločnosti. Do skupiny tiež patrí švajčiarska obchodná spoločnosť Müller+Krempel AG a spoločnosť Vetroreal AG, ktorá sa zaoberá správou nehnuteľností.