Nákup

Dodávateľský portál spoločnosti Vetropack pomáha poskytovateľom tovaru a služieb nájsť správny kontakt v rámci našej skupiny a uchádzať sa o pozíciu nového dodávateľa.

Kontaktná osoba

Obstarávanie skupiny Vetropack pre strategický tovar a služby je organizované centrálne. Leadbuyer s celo skupinovou pôsobnosťou sa venuje materiálovým skupinám vo všetkých krajinách, kde pôsobí skupina Vetropack. Vo výrobných závodoch vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Českej republike, Chorvátsku, na Slovensku, Ukrajine a v Taliansku sú za nákup tovaru a služieb s vysokým vzťahom medzi jednotlivými krajinami zodpovední lokálni nákupcovia.

Nájdite Vašu kontaktnú osobu

 

Dokumenty

Tu nájdete výber dokumentov, ktoré sú podstatné pre spoluprácu z Vetropackom.

Nájdite dokumenty