Pre úspešnú budúcnosť

Spoločnosť Vetropack a. s. ponúka svojim zákazníkom služby už od roku 1911. Okrem našej histórie a dlhoročných skúseností je tento úspech založený aj na našom obchodnom modeli a jasnej stratégii.

Vidíme to každý deň: Výroba skla zahŕňa mnoho zložitých procesov a potrebuje veľké množstvo zdrojov. Preto je dôležité, vytvárať hodnotu z týchto zdrojov rôznymi spôsobmi. Svoj vplyv využívame aj na to, aby sme trvalo prispievali k ochrane životného prostredia a spoločnosti.