Colaborare comună pentru succes

Dezvoltam compania într-un spirit de cooperare responsabil și orientat spre valoare, bazat pe principiile onestității, angajamentului și transparenței - în relația cu angajații, clienții, furnizorii, vecinii, comunitățile locale și publicul larg.

 

Pentru noi, principiile cheie ale sustenabilității sociale sunt următoarele:

  • guvernanță corporativă responsabilă în cadrul operațiunilor zilnice,
  • un cod de conduită obligatoriu, transparent și clar formulat,
  • protecția sănătății și a locului de muncă,
  • un stil de management activ și disponibilitatea de a răspunde nevoilor sociale ale angajaților noștri.

Politica de etică a companiei cuprinde:

  • respectarea tuturor legilor și reglementărilor în vigoare,
  • concurență loială,
  • respingerea avantajelor ilegale și a oricărei forme de corupție,
  • evitarea conflictelor de interese și
  • monitorizarea conformității și auditul intern.

Codul de conduită și politica de etică în afaceri sunt obligatorii pentru întregul Grup Vetropack. Toți angajații trebuie să semneze codul; persoanele cu funcții de decizie primesc, de asemenea, o pregătire specială în ceea ce privește politica de etică în afaceri. În cazul în care un angajat constată că cineva încalcă Codul de conduită sau principiile consacrate în orientările etice, atunci acesta este îndemnat să raporteze acest lucru directorului general sau departamentului de resurse umane, sau departamentului juridic și conformitate sau președintelui executiv al grupului. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul în care există motive de suspiciune, în mod rezonabil.

Combaterea muncii forțate și a muncii copiilor

Toate formele de muncă forțată sau de muncă a copiilor sunt interzise în temeiul obligațiilor pe care ni le impunem (Codul de conduită și Codul de conduită pentru furnizori) și, dacă sunt suspectate, vor fi investigate și sancționate. Respectăm aceleași principii în ceea ce privește deciziile de investiții.

Managementul furnizorilor:un parteneriat de egalitate

Relațiile noastre cu furnizorii noștri se bazează pe Politica de etică în afaceri, pe Codul de conduită pentru furnizori și pe Politica noastră de achiziții. Toate achizițiile trebuie să respecte principiul sustenabilității economice. Ne reglementem achizițiile în conformitate cu principiul "lead buyers“. Achiziționarea de produse esențiale, cum ar fi materiile prime, utilajele și energia, este controlată la nivel central pentru a asigura respectarea acelorași standarde de calitate ridicate în întregul grup. Toate achizițiile respectă principiul sustenabilității economice. Vetropack efectuează periodic audituri ale furnizorilor și evaluări standardizate și își rezervă dreptul de a impune sancțiuni în cazul încălcării Codului de conduită pentru furnizori.

Formare profesională, sănătate și siguranță

Producția industrială a sticlei necesită specialiști cu o mare experiență și cunoștințe tehnice vaste, pe care nimeni nu le poate dobândi în cadrul unei singure perioade de instruire specifice. Noi consolidăm competențele angajaților noștri la toate nivelurile prin cursuri de perfecționare periodice, formarea la locul de muncă și educație continuă. Suntem o organizație de formare profesională cu propriul centru de instruire și suntem, de asemenea, implicați în procesul de predare universitară.

Unul dintre principalele obiective ale comunicărilor noastre este siguranța la locul de muncă, deoarece prevenirea accidentelor este prioritatea principală în departamentele de producție. De asemenea, promovăm sănătatea la locul de muncă și susținem o dietă sănătoasă prin asigurarea cantinelor pentru lucrătorii în schimburi.

Experiența de mulți ani și expertiza angajaților noștri joacă un rol vital în succesul nostru comercial. Ne recunoaștem responsabilitatea pentru transferul de cunoștințe profesionale și pentru trasee de carieră stabile: 97% din angajații noștri au contracte permanente cu normă întreagă.