Korištenje staklenog otpada

Used glass recycling

"Duboko poštovanje prošlosti i odgovornost prema budućnosti nam omogućuju pravi pristup životu." (Dietrich Bonhoeffer)

S pravom se možemo smatrati pionirima recikliranja stakla. Od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, zahvaljujući tom odličnom svojstvu stakla, činimo najbolje za okoliš i svoje kupce. Staklo je prirodni materijal i može se u potpunosti reciklirati bez smanjenja kvalitete. Stoga je recikliranje i s okolišnog i ekonomskog aspekta dobra odluka.

Cilj održivoga kružnog gospodarstva je vratiti sirovine nakon životnog vijeka pojedinog proizvoda ponovno u proizvodnju. To je i naš cilj od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kad smo prvi u Švicarskoj započeli s gradnjom sustava za recikliranje staklenog otpada.

Danas se u svim staklanama dosljedno oslanjamo na recikliranje. Stakleni krš je u Vetropack grupi postao najvažnija sirovina za proizvodnju stakla: na razini čitave Grupe, krš u prosjeku čini 60 posto ukupnih sirovina.

Zajedno s partnerima unaprjeđujemo sustave za skupljanje i preradu staklenog krša jer nam je važno prikupljati stakleni otpad po bojama. Primjerice, za proizvodnju bijelog stakla koristi se isključivo bijeli stakleni krš.

Prednosti

Recikliranje štedi resurse

Staklo se kreće u zatvorenom kružnom toku. Može se nebrojeno puta pretaliti i pritom zadržati istu kvalitetu. Samo u Europi se 2009. recikliranjem stakla uštedjelo 14,4 milijuna tona primarnih sirovina.

Recikliranje poboljšava okolišnu bilancu

Recikliranjem staklenog krša u samo nekoliko desetljeća značajno se poboljšala okolišna bilanca proizvodnje stakla. Zahvaljujući recikliranju i tehnološkim inovacijama, europska ambalažna industrija u posljednjih je 25 godina smanjila emisije CO2 i opterećenje okoliša otpadom 70 posto. Potpunim recikliranjem jednostavno se stvara manje otpada. Svake godine u kontejnerima diljem Europe završi 74 posto svih staklenih boca, odnosno oko 30 milijardi boca koje se ponovno pretvore u novu, vrijednu staklenu ambalažu.

Recikliranje štedi energiju

Za taljenje staklenog krša potrebno je manje energije nego za taljenje primarnih sirovina. Povećanjem udjela staklenog krša u proizvodnji postiže se veća ušteda: na 10 posto staklenog krša potrošnja energije smanji se 3 posto, a emisija CO2 7 posto.

Recikliranje čini staklo atraktivnim

Potrošači i kupci često postavljaju pitanja o utjecaju stakla na okoliš i zdravlje te o održivoj nabavi sirovina. To su važni aspekti pri donošenju odluke o kupnji. Staklo je zdrav i kvalitetan ambalažni materijal čiji je životni ciklus dugoročno riješen: staklo se može uvijek iznova reciklirati.

Vetropack stvara dodanu vrijednost u ekonomskom, okolišnom i društvenom pogledu.

Jednostavno uživaju... A što onda?

Punionice i prodaja

Nakon toga na red dolaze punionice koje kupuju staklenu ambalažu. Vetropack je upoznat s njihovim potrebama i savjetuje ih u pogledu strojeva za punjenje, dok dizajneri zajedno s kupcima osmišljavaju posebne staklene boce. Njihove proizvode u povratnoj i/ili nepovratnoj ambalaži distributeri potom stavljaju u optjecaj.

Pakiranje i isporuka

Staklena ambalaža doprema se u punionice posložena na normiranim paletama i omotana folijom. Konfekcioniranje skladišnih i transportnih jedinica uglavnom je automatizirano. Vetropack raspolaže uspješnom logistikom s velikim skladištima i skladišnim halama.

Ispitivanje kvalitete

U tunelu za hlađenje još uvijek užarene boce kontrolirano se hlade. To je važan korak jer naglo hlađenje može dovesti do napetosti materijala. Nakon toga svaka se boca/staklenka optički i mehanički provjerava, a nasumce uzeti uzorci podvrgavaju se daljnjim kontrolama u laboratoriju.

Postupak taljenja i oblikovanje

U staklarskoj peći sirovine se zajedno sa staklenim kršem pretvaraju u tekuće staklo na oko 1600° C. Od žitke staklene taline režu se užarene staklene kapi koje u prvoj fazi upadaju u pretkalup, a u drugoj fazi predoblik pomoću komprimiranog zraka u kalupu dobiva svoj konačni oblik.

Dovoz staklenog otpada i sirovina

Početak svega jest priroda, jer najvažnijih sirovina za proizvodnju stakla (kvarcni pijesak, kalcit, soda, dolomit i feldšpat) u prirodi ima praktički u neograničenim količinama. Usto, rabljena staklena ambalaža vraća se putem kontejnera za staklo i postrojenja za obradu staklenog otpada u staklane u kojima služi za proizvodnju nove staklene ambalaže.

Povrat i recikliranje

Ovisno o tome je li ambalaža povratna ili nepovratna, staro staklo vraća se u trgovine ili u kontejnerima za prikupljanje dospijeva u postrojenja za recikliranje. Otud se ponovno doprema u staklane u kojima u obliku staklenog krša služi za proizvodnju nove staklene ambalaže.