Finanzkalender

  • Integrierter Geschäftsbericht 2020, 16. März 2021
  • Bilanzmedienkonferenz, Bülach, 16. März 2021, 10:15, online
  • Generalversammlung, Bülach, 21. April 2021, ohne physische Anwesenheit der Aktionäre
  • Semesterbericht, 24. August 2021