Výroba skla, na kterou jsme hrdí

[Translate to Czech:] Glass production

"Cesta k cíli začíná dnem, kdy převezmeš plnou odpovědnost za své činy." (Dante Alighieri)

Ve společnosti Vetropack je výroba skla založena na principech udržitelnosti a dlouhodobého úspěchu. Hospodaříme co nejlépe, při našich aktivitách dbáme na životní prostředí a máme na paměti společenskou odpovědnost. V polovině sedmdesátých let minulého století jsme se vydali na průkopnickou cestu a vytvořili jsme systém pro sběr a recyklaci skla. Neustále pracujeme na našich technologiích, neboť každá inovace zlepšuje energetickou bilanci výroby. A u 1,4 milionu tun skla ročně záleží na každém gramu.

Recept na sklo nejvyšší kvality, udržitelná výroba skla

Sklo je vyrobeno z přírodních surovin. Hlavní složkou je křemičitý písek. Soda snižuje tavný bod písku. Vápenec způsobuje, že sklo je tvrdé, lesklé a trvanlivé. Nicméně klíčovou surovinou pro výrobu skla ve Vetropacku jsou skleněné střepy. Výroba skla ze střepů má nižší nároky na spotřebu energie a přírodních surovin v porovnání s výrobou skla pouze z primárních surovin. Také používáme speciální procesy k vylehčení skla při zachování stejné kvality.

Raw material for glass production
Až 90 % skleněných střepů a
  • křemičitý písek
  • vápenec
  • soda
  • dolomit
  • živec
Glass melting
Tavení

V peci se směs zahřeje na 1580 °C. Skleněné střepy  a primární suroviny se roztaví. Zdrojem energie zajišťujícím potřebný žár je zemní plyn.

Tvarování

Roztavené sklo nepřetržitě teče. Žhavé kapky skla jsou stříhány a pomocí skluzu přivedeny a tvarovány v předních formách. V konečných formách jsou pomocí stlačeného vzduchu vytvarovány do finálního tvaru.

Glass cooling
Chlazení

V chladící peci se stále ještě do ruda rozpálené konzervové sklenice a láhve postupně ochlazují, aby se z materiálu uvolnilo pnutí. Povrch je následně ošetřen tak, aby byl chráněn před poškrábáním.

Glass testing
Kontrola

Na konci výrobní linky opticky, mechanicky a elektronicky kontrolujeme, zda naše skleněné obaly nemají žádné vady. Produkty, které nesplňují vysoké kvalitativní normy, se opět roztaví.

Glass packing
Balení

V plně automatizovaném procesu jsou skleněné obaly seřazeny na palety a zabaleny do fólie. Zabalené jednotky se poté přesunou do skladu hotových výrobků nebo jsou přímo expedovány.

Přebíráme odpovědnost za životní prostředí: Vylehčené sklo z Vetropacku

Láhev o objemu 0,75 l vyrobená z vylehčeného skla váží místo 400 gramů pouhých 350 gramů. Malá láhev na pivo z vylehčeného skla má hmotnost 160 gramů, což je o 30 gramů méně než nevylehčená láhev. Tuto úpravu neoceňují jen koneční spotřebitelé. Ze snížení hmotnosti profituje také životní prostředí, pro které vylehčení představuje: méně spotřebovaných surovin, nižší spotřebu energie a materiálu, menší náklady na přepravu, méně emisí CO2. Nové vylehčené sklo přináší užitek pro plniče a stáčírny, maloobchodníky, spotřebitele i životní prostředí.

Přebíráme odpovědnost za kvalitu: Vědomosti, zkušenosti a odbornost ve Vetropacku

Nové výrobní technologie, partnerský zákaznický servis, design, vývoj a kontrolu kvality výrobků zajišťuje více než 3 000 našich zaměstnanců. Tito lidé dělají své řemeslo jako skláři, designéři skla, technologové, technici sklářských zařízení, mistři sklářského provozu nebo obsluha strojů. Nastavují, kontrolují a testují certifikované výrobní kroky (ISO, FSSC) a zajišťují tak konstantně nejvyšší kvalitu ve výrobě. 

Máme osvědčené metody pro výrobu vylehčeného skla, které je stejně stálé, kvalitní a pevné jako jeho těžší varianta. Místo tradičního postupu dvakrát fuk používáme pro výrobu vylehčeného skla úzkohrdlý lisofuk: aby byla stěna obalu co nejrovnoměrnější a nejtenčí, vtlačí se ještě v přední formě do skloviny razník.

Před samotnou výrobou probíhá koncepční fáze, která je rozhodující pro vysokou stabilitu vylehčeného skla. Designéři skleněných obalů rozloží skleněný obal na obrazovce na malé dílčí části, u nichž lze chování struktury definovat snáze než u celého výrobku.  Pomocí metody „konečných prvků“ propočítají, na kterém místě je obal vystaven zvláštnímu zatížení a upraví příslušné parametry tak, aby se toto zatížení snížilo.

Flexible multi gob glass production technology

Přebíráme odpovědnost za naše zákazníky: Flexibilní vícekapková výroba

Přání jsou důležitá, neboť mění svět. Naši zákazníci si stále více přejí kratší výrobní série a větší flexibilitu v počtu kusů výrobních sérií. Díky přesnému plánování výroby, spolupráci celého koncernu a  naší flexibilitě splníme zákazníkům téměř každé přání. Speciálně pro malé série nabízíme v závodě v Chorvatsku – a od začátku roku 2017 také v rakouské sklárně v Pöchlarnu – možnost vícekapkové výroby. To znamená, že na jednom sklářském tvarovacím stroji dokážeme vyrábět současně dva skleněné obaly (v individuálních případech i více), které se liší tvarem a hmotností. Speciální třídící stroj automaticky předává různé skleněné obaly ke specifické kontrole kvality a k balení.