Organizace

Skupina Vetropack je jedním z předních evropských výrobců obalového skla. V devíti sklárnách, které provozujeme ve Švýcarsku, Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku, Ukrajině, v Itálii a Moldavsku, pracuje přibližně 4000 zaměstnanců.

O distribuci našich výrobků se v jednotlivých zemích starají naše vlastní společnosti. Do skupiny dále patří švýcarská obchodní společnost Müller + Krempel AG a společnost Vetroreal AG, která se zabývá správou nemovitostí.