Kontaktní osoba

Jak najít kontaktní osobu

Vyberte z níže uvedených výrobků a služeb ty, které nám chcete nabídnout.

Pokud chcete nebo můžete dodávat pouze do jedné země, vyberte příslušnou zemi. Chcete-li dodávat do více míst, zvolte možnost Globálně. Těšíme se na Váš kontakt nebo dotaz v angličtině. Budeme Vás okamžitě kontaktovat.

S obecnými tématy se obraťte na pana Ulricha Ruberga, vedoucího oddělení pro veřejné zakázky, ulrich.ruberg@vetropack.com.